Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432

Indexing/ Abstracting

  • Turkish Education Index (TEI)
  • Google Scholar

The Turkish International Journal of Special Education, and Guidance & Counselling (TIJSEG) is a peer-reviewed, professional scientific journal. It is an international online journal in the field of special education, and guidance & conceling. TIJSEG focuses on theorical issues and pedagogical practices in special education, and guidance & counselling.

This journal is published biannually (one issue in June and one in December). The article is to be submitted in Turkish or English. TIJSEG publishes research studies employing a variety of qualitative and/or quantitative methods and approaches in the field of special education, and guidance & counselling.


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

Message from the Editor PDF
Prof. Dr. Hakan SARI (Editor)
TIJSEG - Volume 8 - Issue 1 2019 The complete issue
TIJSEG - Volume 8 - Issue 1 2019 The complete issue
VELİLERİN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINI TERCİH ETMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI FULL TEXT PDF
Savaş VARLIK, Süleyman KARATAŞ
ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALARI (KUZEY KIBRIS-GAZİMAĞUSA ÖRNEKLEMİ) FULL TEXT PDF
Songül ŞAHİN, Ziya ŞAHİN, Nergüz BULUT SERİN
ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİM STİLLERİ İLE SINIF KONTROL DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ FULL TEXT PDF
Alattin BAYSAL, Hasan ALTUN